Anh đă trao em tấm chân t́nh
Như máu đỏ tim ḿnh hiến dâng
Hận thay mộng ước lỡ làng
Thuyền t́nh lạc bến dở dang cuộc đời??!

Sương hoang vu lạc t́nh bến cũ...
Mộng sang giàu đă rủ em đi!??
Từ nay t́nh thắm biệt ly...
Nỗi đau giằng xé c̣n hy vọng ǵ!!?

Yêu bao ngày luyến say mộng ái
Hám bạc tiền trai gái ĺa đôi?
Trai nghèo nuốt hận không trôi
T́nh say chưa đủ hồng môi bạn t́nh!!?

Thôi đành lỡ mộng yêu một thủa...
Ngẫm t́nh đời thật chua chát thay??!
Tim rỉ máu nào ai hay...!!
Mượn men rượu đắng t́m say quên đời?

Xưa mộng ước thuyền về chung bến
Lỡ duyên t́nh ai đến...ai đi?!
Thương cho một kiếp chim di...
Hoài công xây tổ được chi...hỡi người!?

LÊ PHI HÙNG.