“Tôi có th nghe mt s người nho báng ḿnh khi t́m thy t́nh yêu vi mt gái điếm. Mt ph nb b rơi, mt con điếm nhưng không hn là như vy. Cô y bán cơ th ca ḿnh đ kiếm sng, và ít nht là cô y trung thc…”.H́nh nh cùng các chia s trích t bài viết có tiêu đ “Người đàn bà đp” (Pretty woman) đăng ti trên blog ca mt cu binh Australia tên Laurie Smith, tng đóng quân Vũng Tàu năm 1970. Thi đim đó, tác gi Laurie đang đ tui 20.“Bc nh này chp các cô gái làm quán bar Texas. Bây gi, tôi s đ cho bn đoán xem ai trong s đó là người ph n đă khiến thi gian c̣n li ca tôi Vit Nam tr thành mt nim vui. Không ch có nhc dc, đó c̣n là mt người bn gái và bn đng hành. Cô y rt du dàng, vui v, thân thin và tôi dám nói rng ḿnh đă yêu cô y mt chút. Điu này có v kỳ l khi người ta có th thuê mt người khác đ làm bn bè, bn đường và c bn t́nh. Tuy nhiên, đây là mt mi quan h hoàn toàn chân thành. C hai chúng tôi đu hiu rơ v đa v ca ḿnh, ngay tđu…”.

“Tôi ch biết tên cô y là Sương. Sương là người ph n trong tà áo dài, đng ca, bên cnh cô gái to dáng vi nhng ngón tay qup li”.

“Khi tôi ngi xung bên cnh cô y trong quy, tôi cm thy mt điu ǵ đó tht khác l. Không phi kiu gái điếm mun kiếm tin nhanh chóng, cô y có s chín chn nht đnh cùng khiếu hài hước. Chúng tôi nói chuyn, cười đùa và tôi đă gi trà Sài G̣n đ có th ngi nhâm nhi cùng cô. Tôi được biết rng cô đă 28 tui, mt góa ph vi hai đa con ca người chng đu tiên và mt đa con vi mt lính M, người dành phn ln thi gian tham gia chiến tranh Vit Nam đ sng vi cô Vũng Tàu. Gi anh ta đă v nước và cô cn phi kiếm sng. Cô đă đưa tôiđến nhà ḿnh, mt căn pḥng trong mt ngôi nhà nh cách năm phút đi bng taxi Lambro…”.“Tôi đă mua cho ḿnh mt b máy nh Yashica Electro 35 cùng ng kính khi đến Vũng Tàu. Nó chp khá n dù tôi không nghĩ rng ḿnh đă tn dng hết kh năng nó có. Tt c nhng h́nh nh đây được chp vi nó và tôi chra nh mt ln. Nhng bc nh đă tn ti sau 42 năm và vn đang trong t́nh trng khá tt”.

“Tôi nh́n nhng bc nh này vi mt nim xao xuyến. Nó như vng li mt thi kỳ trong cuc sng ca tôi vi đy đ các cuc phiêu lưu và tri nghim mi, đt nước mi, bn bè mi, t́nh yêu mi? Tôi có th nghe mt s người nho báng ḿnh khi t́m thy t́nh yêu vi mt gái điếm. Mt ph n b b rơi, mt con điếm nhưng không hn là như vy. Cô y bán cơ th ca ḿnh đ kiếm sng, và ít nht là cô y trung thc”.“Chúng tôi đă có mt bc h́nh chung được chp bi mt cô gái khác bng máy nh Polaroid và Sương gi nó. Cô dán tm nh vào bc tường phía trên giường, bên cnh mt bc tượng Pht nh”.

“Đêm nay, mt đng đi ca tôi tr v doanh tri và nói vi tôi rng:
– Tao nghĩ r
ng có ai đó thích mày
– Ai? t
i sao?
– S
ương, quán Bar Texas. Tao đưa cô ta v nhà và cùng nhau ci qun áo. Tao leo lên giường và khi chun b bt đu th́ nh́n thy h́nh nh ca mày và cô ta trên tường. Và tao but ming: ‘Này, đó chính là Laurie’. Cô ta nói: ‘Anh biết Laurie sao? Anh hăy ra khi đây đi, tin ca anh đây. Tôi s không đi vi bt c ai quen vi anh y’. Sau đó, cô ta đă đy tao ra khi giường và nhét tin vào túi áo sơ mi ca tao”.“Sương mun vào mt nhà hàng Hàn Quc nhưng nhân viên đây kiên quyết không cho cô vào…”.”Anh ta b́nh tĩnh li khi tôi ch́a ra my t Đô-la M. Sau đó, anh cúi đu chào và đưa chúng tôi vào bàn ca ḿnh…”. “Sương vàtôi đăăn và nói chuyn ging như bt kỳ cp v chng khác trong mt cuc hn. Mt ngn nến lung linh trên bàn ca chúng tôi trong nn nhc du dương…”.

“Chúng tôi đi b v nhà và tôi đă đi chm li đ chp bc nh này. Tôi nghĩ rng cô y đă khiến cho khung cnh trnên tươi vui hơn. Chúng tôi đă mua mt s trái cây đ ăn sau đó…”.

“Bc nh này mang li nhng cm xúc mà tôi nghĩ rng đă b chôn vùi…”. “Bn có th tin hay không, cô y đă rt ngượng ngùng khi tôi thuyết phc cô chp kiu nh qun khăn tm này…”.

“Mt vài tun sau khi tôi chp bc nh này Sương ngng làm vic ti quy bar và tôi không bao gi nh́n thy cô y mt ln na. Tôi không ngc nhiên nhưng tôi cm thy b mt mát. Tôi không thiếu mt bn t́nh, h có th được t́m thy trong bt kỳ quán bar nào. Tôi đă mt mt người thc s có ư nghĩa nào đó vi cuc sng ca tôi. Nh́n li mt năm qua, chúng tôi đă có nhng k nim đp long lanh. Tôi sn ḷng lt b lp v ca ḿnh đ nói rng Sươngđănh hưởng nhiu đến cuc sng ca tôi…”.Chân dung tác gi Laurie Smith khi Vũng Tàu.

Theo LAURIE27WSMITH WORDPRESS